Blog Marcina Bojko

Linux,Windows,serwer, i tak dalej ;)

Archive for Styczeń 2010

Wróciłem.

Dziękuję za życzenia zdrowia – wyjaśniając, chodziło oczywiście o Małego, nie o mnie:)

A po powrocie, 2 tygodniowej traumie szpitalnej, życiu na bułkach z szynką najlepsze jest to:

RAMEN 🙂

Written by marcinbojko

26 stycznia, 2010 at 21:15

Napisane w Uncategorized

Z racji trwającego 3-go tygodnia perypetii szpitalnych.

Poczekajcie na mnie. Wrócę.

Written by marcinbojko

18 stycznia, 2010 at 21:04

Napisane w Uncategorized

XBMC a openSUSE 11.2 (64-bit)

Kilkanaście wpisów temu pokazywałem w jaki sposób można łatwo skompilować najnowsze buildy XBMC korzystając z repozytorium SVN. Przez ten okres czasu sporo się zmieniło – wyszła nowa edycja dystrybucji openSUSE – 11.2, repozytorium XBMC zmieniło lokalizację.

Dzisiaj zmiany:

1. Zmiana lokalizacji repozytorium XBMC.

Najnowsze snapshoty pobieramy poleceniem:

#svn checkout  https://xbmc.svn.sourceforge.net/svnroot/xbmc/trunk
# cd trunk
# svn up
# make clean

2. Brakujące pakiety i zależności:

# zypper in make cmake autoconf automake gcc gcc-c++ boost-devel python-devel 
python-sqlite2 dbus-1-devel gperf gcc-fortran unzip zip unrar nasm libavahi-devel
# zypper in SDL-devel SDL_image-devel SDL_mixer-devel jpegint-devel audiofile-devel 
fontconfig-devel freetype2-devel fribidi-devel glibc-devel hal-devel
# zypper in libbz2-devel libstdc++-devel libexpat-devel glib2-devel libjasper-devel 
libjpeg-devel mad-devel libmikmod-devel libmms-devel libogg-devel nvidia-vdpau-devel
# zypper in libopenssl-devel sqlite3-devel libstdc++-devel libpng-devel libtre-devel 
e2fsprogs-devel libvorbis-devel lzo-devel pcre-devel libenca-devel libpulse-devel
# zypper in libfaac-devel ccache xorg-x11-devel Mesa-devel dbus-1-devel glew-devel 
alsa-devel libmysqlclient-devel libcurl-devel zlib-devel xmms-devel ftgl-devel libcdio-devel
# zypper in libtool libsamplerate-devel libfaad-devel flac-devel libsmbclient-devel 
libtiff-devel enca-devel

3. Patch dla brakujących  cflags.

Tworzymy plik ‚missing-cflags.patch’ wklejając do niego zawartość i kopiując go do katalogu w naszym repozytorium (trunk/xbmc)

diff -uNr XBMC/xbmc/FileSystem/Makefile old-XBMC/xbmc/FileSystem/Makefile
--- XBMC/xbmc/FileSystem/Makefile       2009-04-21 02:38:38.000000000 +0200
+++ old-XBMC/xbmc/FileSystem/Makefile   2009-05-08 17:20:00.000000000 +0200
-1,4 +1,4 @@
-INCLUDES=-I. -I../ -I../linux -I../../guilib -I../lib/UnrarXLib -I../utils -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include
+INCLUDES=-I. -I../ -I../linux -I../../guilib -I../lib/UnrarXLib -I../utils -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/lib64/dbus-1.0/include -I/usr/lib64/glib-2.0/include
INCLUDES+=-I../lib/libcdio/libcdio/include
CXXFLAGS+= -D__STDC_FORMAT_MACROS
diff -uNr XBMC/xbmc/linux/Makefile.in old-XBMC/xbmc/linux/Makefile.in
--- XBMC/xbmc/linux/Makefile.in 2009-04-21 02:38:38.000000000 +0200
+++ old-XBMC/xbmc/linux/Makefile.in     2009-05-08 17:35:20.000000000 +0200
-1,6 +1,6 @@
ARCH=@ARCH@
-INCLUDES=-I. -I/usr/include/SDL -I.. -I../../guilib -I../utils -I../FileSystem
+INCLUDES=-I. -I/usr/include/SDL -I.. -I../../guilib -I../utils -I../FileSystem -I/usr/lib64/dbus-1.0/include -I/usr/lib64/glib-2.0/include
ifeq ($(findstring osx,$(ARCH)), osx)
INCLUDES+=-I../osx
endif
diff -uNr XBMC/xbmc/Makefile old-XBMC/xbmc/Makefile
--- XBMC/xbmc/Makefile  2009-04-21 02:38:38.000000000 +0200
+++ old-XBMC/xbmc/Makefile      2009-05-08 17:15:23.000000000 +0200
-1,4 +1,4 @@
-INCLUDES+=-I. -Ilinux -Icores -I../guilib -Iutils -IFileSystem
+INCLUDES+=-I. -Ilinux -Icores -I../guilib -Iutils -IFileSystem -I/usr/lib64/dbus-1.0/include -I/usr/lib64/glib-2.0/include
INCLUDES+=-Ilib/libUPnP/Platinum/ThirdParty/Neptune/Source/Core \
-Ilib/libUPnP/Platinum/Source/Core \
diff -uNr XBMC/xbmc/utils/Makefile old-XBMC/xbmc/utils/Makefile
--- XBMC/xbmc/utils/Makefile    2009-04-21 02:38:38.000000000 +0200
+++ old-XBMC/xbmc/utils/Makefile        2009-05-08 17:50:35.000000000 +0200
-1,4 +1,4 @@
-INCLUDES=-I. -I.. -I../linux -I../cores -I../../guilib
+INCLUDES=-I. -I.. -I../linux -I../cores -I../../guilib -I/usr/lib64/dbus-1.0/include -I/usr/lib64/glib-2.0/include
SRCS=AlarmClock.cpp \
Archive.cpp \
Aktywacja patcha:
# patch -p1 < missing-cflags.patch

Ostatnie 4 linie zawieraja poprawki, które działają na najnowszym snapshocie svn (realizacja ręczna też możliwa)

4. Kompilacja

# CFLAGS="-I/usr/lib64/dbus-1.0/include -I/usr/lib64/glib-2.0/include"
# export CFLAGS
# ./bootstrap
# ./configure --enable-mid --disable-debug --disable-pulse --prefix=/usr
# make
# make install

5. Zabawa 😉

Written by marcinbojko

3 stycznia, 2010 at 21:00

Napisane w Uncategorized

Tagged with , , , ,

%d blogerów lubi to: