Blog Marcina Bojko

Linux,Windows,serwer, i tak dalej ;)

Archive for Wrzesień 2013

Bezpieczeństwo urządzeń drukujących

Dziś parę słów o urządzeniach, na które większość z nas nie zwraca większej uwagi: mianowicie urządzenia drukujące, drukująco-skanujące (MFP/MFD – Multi Function Printer/Multi Function Device) oraz popularne kserokopiarki. Przyzwyczajeni do tego, iż z wyjątkiem uciążliwych zacięć papieru oraz uzupełniania materiałów eksploatacyjnych niewiele się z nimi dzieje, przespaliśmy epokę, w której urządzenia te stały się tak samo skomplikowane jak komputery z których drukujemy.

Z uwagi na specyfikę pewnych firm (zwłaszcza w PL), opartych wciąż na przetwarzaniu papierowych wydruków, urządzenie takie często stanowi centrum nerwowe spółki. Ze stopniem skomplikowania idzie niestety podatność na ataki, exploity oraz nadużycia, które podzielić możemy na 3 podstawowe grupy.

Pierwsza z wymienionych grup to właśnie włamania i exploity wykorzystujące fakt, iż urządzenia drukujące korzystają ze zmodyfikowanych popularnych pakietów (zarówno o kodzie otwartym jak i zamkniętym) jak: Apache, Lighttpd, Java, PHP czy też ogólnie dostępne silniki bazodanowe. Wszystkie te wymienione pakiety możemy chociażby spotkać podczas korzystania z paneli lub konsol sterujących dla wskazanych urządzeń. Opieranie się na gotowym kodzie niesie za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia błędów, które z uwagi na społecznościowy charakter oprogramowania open-source, są szybko wychwytywane i ujawniane publicznie. Cykl wytwarzania oprogramowania open-source pozwala na szybszą reakcję w celu korektę błędu, podczas gdy w przypadku oprogramowania funkcjonalnego o zamkniętym kodzie (jak np. firmware urządzeń drukujących), do czasu załatania błędów przez producenta, jesteśmy narażeni na ataki i exploity.

Na jakiego dokładnie typu zagrożenia jesteśmy narażeni?

Zdobycie hasła administracyjnego w urządzeniu pozwala na zmianę wszystkich parametrów procesu drukowania: złośliwe strony z bannerami, zmiana parametrów wydruku (kolor/odcienie szarości), zmiana rozdzielczości, zmiana ACL dla określonych IP, zmiana adresów e-mail lub ustawień serwera SMTP skojarzonego z kontem urządzenia drukującego. W kilku określonych przypadkach zdobycie dostępu do urządzenia może również spowodować zdobyciem dostępu do panelu serwisowego, gdzie zmiany dokonane przez atakującego mogą być o wiele bardziej bolesne. Istnieją udokumentowane przypadki gdy za pomocą zmiany parametrów serwisowych napastnik był w stanie doprowadzić do uszkodzenia urządzenia (sterowanie temperaturą nagrzewania)

W przypadku wdrożonych systemów autoryzacji i rozliczeń (Authorisation and Accounting), atakujący może na przykład wpłynąć na zmianę raportów o ilości wydrukowanych stron i dokumentów w rozbiciu na poszczególnych użytkowników. Łatwo można sobie reakcję kontrolującego, jeżeli na koncie któregoś z użytkowników pojawią się nazwy zadań drukowania o swojsko brzmiących nazwach bestselerów czytelniczych.

Dostęp do panelu serwisowego niesie za sobą również inne zagrożenia – część znanych mi urządzeń MFP/MFD posiada opcję ‚mirror’, czyli wysyłania WSZYSTKICH zadań, czy to wydruku, czy to skanów, na wskazany adres serwera FTP/SMB. Napastnik, wykorzystując hasło domyślne urządzenia, lub przechwytując hasło administracyjne, ustawiając prostą i dobrze udokumentowaną funkcję zapewnia sobie dostęp do wszystkich dokumentów przepływających prze wskazane urządzenie. Dotyczy to zarówno wydruków, skanów oraz popularnych kopii.

Popularny, prosty w przeprowadzeniu i stosunkowo trudny w diagnozie atak typu DoS pozwala na zatrzymanie pracy urządzenia, podczas gdy jedynym rozwiązaniem wyjścia z impasu okazuje się restart urządzenia.

Drugi typ zagrożeń jaki pojawia się przy urządzeniach drukujących ma na celu, oprócz unieruchomienia urządzenia, spowodowanie jak największych strat dla właściciela urządzenia. Nie jest tajemnicą, iż koszty materiałów eksploatacyjnych potrafią być bardzo wysokie, zwłaszcza w przypadku kolorowych urządzeń wielkoformatowych posiadających dodatkowe banki na papier. Bardzo popularną formą „outsource” dla urządzeń drukujących jest tzw. CPC (Cost Per Copy), gdzie w opłacie za każdą wydrukowaną czy zeskanowaną stronę użytkujący płaci firmie wynajmującej zryczałtowaną opłatę. Opłata zawiera w sobie przykładowo: koszt materiałów eksploatacyjnych w tym materiałów mechanicznych, jak rolki czy pasy transferowe, koszt elementów serwisowych (parts & labour), SLA itp. Umowy takie często zawierają klauzule o wyłączeniu odpowiedzialności właściciela urządzenia przy przekroczeniu średniego pokrycia strony (zazwyczaj od 2 do 8%).
W przypadku braku ograniczenia dostępu łatwo można doprowadzić do efektu gdzie dowolna osoba uruchomi zapętlone wydruki np. zdjęć w wysokiej rozdzielczości czy też wydruków próbnych (z reguły posiadających sporą gamę kolorów), błyskawicznie wyczerpując zarówno materiały eksploatacyjne (w tym wspomniane pasy transmisijne) jak i papier. W wysoko zautomatyzowanych środowiskach, gdzie oba te czynniki podlegają automatycznemu uzupełnianiu, raporty ze zużycia drukowane są np. w systemie miesięcznym, brak kontroli nad tym czynnikiem może narazić nas na spore straty.

Trzeci typ zagrożeń dotyczy dostępu do przetwarzanych treści.
– dostęp do fizycznego urządzenia, gdzie dowolna osoba może zapoznać się z treścią przetwarzanego dokumentu
Na nic najwymyślniejsze systemy zabezpieczeń w sytuacji gdy wiele osób lub działów używa tej samej puli urządzeń drukujących. Od momentu zlecenia wydruku, do momentu fizycznego odbioru zadrukowanych kartek potencjalnie dowolna (nawet postronna) osoba może dostać się do naszych danych. Bardzo częstym przypadkiem jest ustawianie urządzeń drukujących w miejscach, przez które przewija się spora ilość osób: sekretariat, recepcja, korytarz, sala konferencyjna.
– dostęp do nie zabezpieczonej sieci, w której atakujący może przechwycić dane wysłane do urządzenia drukującego.
W znakomitej większości urządzeń drukujących wystarczy przechwycić plik RAW skierowany do wydruku aby za pomocą oprogramowania rasteryzującego lub identycznego urządzenia zapoznać się z treścią wydruku.
– dostęp do kont użytkownika (boxes) zakładanych na urządzeniu.
Urządzenia MFP/MFD pozwalają na nieskomplikowane zarządzanie użytkownikami poprzez zakładanie im tzw. kont użytkownika (boxes). Brak autoryzacji powoduje iż dowolny inny użytkownik jest w stanie przejrzeć zawartość wskazanego konta, historię wydrukowanych plików, w znakomitej większości również cały bufor wydruku (przechowywany zazwyczaj na dedykowanym HDD)
– dostęp do haseł czy numerów PIN lub kart identyfikacyjnych innych użytkowników.
W przypadku używania kont użytkowników zabezpieczonych jedno lub dwucyfrowym pinem, ogólnie znanym numerem identyfikacyjnym kojarzonym z określoną osobą (PESEL), bardzo łatwo jest podszyć się pod wskazaną osobę, uruchamiając następnie bardziej wymyślne ataki.
– dostęp do skanów wysyłanych na ogólnodostępne foldery wymiany.
Jeden z popularnych błędów – ogólnodostępny folder wymiany (SMB/WIndows Share/FTP)na który wędrują wszystkie skany w myśl zasady ‚ja tak szybciutko, zaraz usunę, nikt się nie zorientuje’. Nasz podsłuchujący, posiadający prawo do odczytu dla wskazanego folderu ma wiele sposobów na skopiowanie zawartości – cyklicznie wykonywany skrypt, element wykorzystujący flagę ‚on folder change’

Równie popularny, oraz bardzo prosty sposób na zablokowanie urządzenia to … próba wykonania kopii banknotu (euro lub dolara). Tajemnicą poliszynela jest, iż urządzenia takie mają wbudowane zabezpieczenia przed zbyt dokładnym kopiowaniem zabronionych dokumentów (do których należą banknoty). W ten sposób głupi pomysł zostawi nam urządzenie zablokowane, często niezdatne do dalszej pracy bez dodatkowych zabiegów ze strony producenta.

Gdy już wiemy na jakie zagrożenia jesteśmy narażeniu postarajmy się zaprojektować bezpieczniejsze środowisko pracy naszych urządzeń drukujących.

Kontrola dostępu do fizycznego urządzenia

– secure room/copy room (Bezpieczne pomieszczenie)

Jeżeli mamy taką możliwość, urządzenia drukujące powinny być odizolowane od osób postronnych (goście, petenci) w postaci wydzielonego pomieszczenia z kontrolą dostępu. Wspomniana wyżej sytuacja, gdzie z racji braków lokalowych urządzenia stoją na korytarzach, są jawnym naruszeniem zasad bezpieczeństwa.

– jedno urządzenie per pomieszczenie zamiast kilku mniejszych.
Popularny mit zwłaszcza w instytucjach jak urzędy państwowe – każdy z urzędników po prostu musi mieć swoją drukarkę. Tymczasem tak naprawdę wystarczy jedno urządzenie sieciowe umieszczone centralnie w pomieszczeniu, tak by nie istniała konieczność porzucenia na pastwę petenta swojego stanowiska pracy. Co w przypadku gdy każdy z urzędników chce mieć swój wzór papieru lub dokumentu? Urządzenie wyposaża się w dodatkowe kasety lub banki papieru, co wciąż jest rozwiązaniem bardziej oszczędnym niż oddzielne urządzenie drukujące.

– blokada fizycznych przycisków i panelu sterującego
Z rozwojem urządzeń drukujących coraz więcej ustawień daje się wprowadzać za pomocą fizycznych przycisków lub paneli. CO więcej, spora część opcji serwisowych z domyślnymi hasłami jest dostępna w ten sposób. Oprócz oczywistych możliwości do zamiany ustawień urządzenia istnieje realne niebezpieczeństwo jego uszkodzenia poprzez ingerencję w parametry serwisowe (jakim są np. temperatury urządzeń utrwalających)

– stworzenie kont użytkownika z uwierzytelnieniem za pomocą kart aktywnych, PIN lub danych z serwera LDAP.
Bardzo przydatna opcja w przypadku gdy chcemy zabezpieczyć się przed nadużyciami lub wprowadzić rozliczenie ilości i jakości wydrukowanych materiałów w podziale na użytkownika czy dział. Dodatkowo, scentralizowana baza danych zabezpieczy nas przed dodatkową pracą utrzymywania i synchronizacji kolejnych baz.
– automatyczne wylogowywanie z nieużywanych profili i kont użytkownika
W przeciwnym wypadku kolejny użytkownik jest niemalże kuszony opcją skorzystania z ustawień poprzednika.

– włączenie opcji „follow me printing”
Bardzo przydatna opcja w przypadku gdy materiały wydrukowane powinny być dostępne TYLKO dla wskazanej osoby. W przypadku skorzystania z tej opcji możemy zrealizować zadanie drukowania bez żadnych dodatkowych ustawień, wydruk zostanie rozpoczęty dopiero po fizycznym uwierzytelnieniu się na wskazanym urządzeniu z puli. Pozwala nam to na zachowanie poufności drukowanych materiałów bez ekspozycji tychże w pojemniku z zakończonymi wydrukami.

Kontrola dostępu do interfejsu sieciowego

– wydzielenie oddzielnego VLAN dla urządzeń drukujących i przyznawanie dostępu ACL na poziomie komputerów lub użytkowników
Jest to chyba podstawowa opcja jaką należy zastosować w celu ochrony drukowanych danych. W połączeniu z serwerami (lub serwerem) wydruku pozwoli nam na zrealizowanie zasad bezpieczeństwa w prostszy sposób:
– dostęp do kolejek drukowania mają tylko uwierzytelnieni klienci
– drukarkami zarządzamy np. za pomocą Active DIrectory – dostęp do nowego urządzenia i jego instalacja wymaga w zasadzie tylko przeładowania profilu.
– serwer wydruku może swobodniej, bez indywidualnych ACL sięgać do interfejsów sieciowych urządzeń drukujących
– dla klientów Windows i Active Directory można zbudować bezpieczniejsze kanały kontaktu z serwerem wydruku (IPSec) co uniemożliwi podsłuch i możliwość przechwycenia i analizy wydruków.

Kontrola i analiza wydruków.
– dodatkowe oprogramowanie
W zależności od stopnia skomplikowania możemy powierzyć zliczanie stron serwerowi wydruku, lub zdecydować się na dodatkowe oprogramowanie. Warto wspomnieć iż większość urządzeń przechowuje informacje o wolumenie wydruku w podziale na użytkowników, jednak przy ich większej ilości niezbędne jest ręczne podsumowanie.
Na korzyść dodatkowego oprogramowania można zaliczyć fakt, iż w odróżnieniu od serwera wydruku, rozliczaniu w podziale na użytkowników podlegają również kopie wykonywane lokalnie na urządzeniu (off the glass), skany i wydruki niestandardowe (bannery, wydruki 2-kolorowe itp.)
Przykładem takiego oprogramowania może być popularny serwer wydruku PaperCut – dostępny również w wersji darmowej dla 15-użytkowników.
Źródła
(1) https://viaforensics.com/security/exploiting-printers-via-jetdirect-vulns.html
(2) http://www.examiner.com/article/vulnerability-hp-s-jetdirect-software-may-lead-to-exploitable-printers
(3) http://www.rapid7.com/db/vulnerabilities/snmp-hp-0001
(4) http://www.papercut.com/

Written by marcinbojko

9 września, 2013 at 08:20

Przed i po – czyli ewolucja rodziny z Androidem w tle :)

Przed

SONY DSC

 

i po

Notatka pozioma_20130907_120119_01

Written by marcinbojko

7 września, 2013 at 12:04

Napisane w Uncategorized

%d blogerów lubi to: